Aikuiselle

Aikuiselle

Lukeminen on hyvä valinta. Hyvä lukutaito mahdollistaa kasvavalle lapselle monenlaisia asioita. Lukeminen parantaa lapsen sanavarastoa ja tukee koulumenestystä. Tarinoihin eläytyminen kehittää tunnetaitoja. Kirja antaa tauon ärsyketulvasta, jonka erilaiset älylaitteet aiheuttavat. Lukeminen vähentää stressiä ja avaa mahdollisuuksia keskusteluille hankalistakin aiheista. Suuremmassa mittakaavassa hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymistä. 

Lukeminen on myös kivaa ajanvietettä ja kaiken lisäksi ilmaista. Tervetuloa kirjastoon! 

Alakouluikäiselle lapselle suositellaan päivittäistä liikuntaa. Myös lukulihaksia voi parantaa lukemalla säännöllisesti joka päivä. 15 minuuttia päivittäin on hyvä alku. Lapsen ja aikuisen yhteinen lukuhetki on mukava rutiini ja mahdollisuus olla vaivattomasti lähekkäin. Lukemisen perustaitoja harjoitellaan koulussa, mutta tullakseen hyväksi lukijaksi, lapsen tulisi lukea myös vapaa-ajallaan. Lukeva ja lukemisesta kiinnostunut aikuinen toimii motivoivana roolimallina lapselle.

Scroll to top