Opettajalle

Opettajalle

Lukukettu-kirjallisuusdiplomin tavoite on edistää koululaisen lukemisen iloa ja taitoa.

Diplomi on suunniteltu tukemaan kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa valikoidut kirjat, tehtävävihkon ja tarvittaessa opastuksen diplomin suorittamiseen. Koulu puolestaan kannustaa oppilaita lukemiseen ja huolehtii tehtävävihkon suoritusten kirjaamisesta. Diplomin tekemisen voi halutessaaan ottaa osaksi opetusta.

Kun oppilas on lukenut tai kuunnellut kuusi kirjaa ja tehnyt niihin liittyvät tehtävät, opettaja kirjaa oppilaan suorituksen ylös. Lukukauden päätyttyä oppilas palkitaan kettu-diplomilla. Lukudiplomin suortittamisessa voidaan myös laittaa merkintä kevään todistukseen. Lukudiplomin voi suorittaa lukudiplomin luokkaryhmien molempina vuosina. Toisella kerralla pitää valita eri kirjat kuin ensimmäisellä kerralla.

Kun oppilas suorittaa diplomin alakoulun jokaisella luokalla, hänet palkitaan Mestarilukija-diplomilla.

Mestarilukija -diplomi luovutetaan oppilaalle tällöin yhtäaikaisesti Kettu Repolainen -diplomin kanssa.

Lukudiplomin suorittaminen on vapaaehtoista. Opettaja voi myös soveltaa ja käyttää harkintaa kirjavalinnoissa, jos kirjastoilta ei löydy sopivaa luettavaa.

Tulostettavat diplomit:
Lukukettunen
Kirjakettu
Kettu Repolainen
Mestarilukija

Scroll to top